COACHING

 

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Coaching passar dig som vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre. Eller dig som vill förändra en del i ditt liv.

Coaching hjälper individer / grupper att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner
  • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
  • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt
  • Förstå och hitta sina värderingar, styrkor och drivkrafter.
  • Stärka sitt ledarskap och självledarskap.
  • Uppnå mer trygghet och större självkänsla

 

Hur går coaching till?

Coachen fungerar under hela processen som ett aktivt stöd för att klienten ska utvecklas i den riktning som denna vill för att uppnå sina utsatta mål. Coachen lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. På så sätt hjälper coachen till att medvetandegöra, skapa insikt, struktur, inspiration och finna utrymme för nya uppslag och vägar.
Vad målet är och vilket ämne som behandlas bestäms av klienten, ev med hjälp av coachen. Necess följer ICFs regler för professionell coaching inklusive etik och tystnadsplikt.

Upplägg

En coachingserie består av 6 tillfällen på 60 – 90 minuter (eller annat förutbestämt antal/tid). Vi ses personligen alternativt digitalt ca var 2:e vecka, normalt sätt lite tätare i början och lite glesare mot slutet.

Vill du veta mer?
Kontakta mig

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar jag dig inom kort.

    Translate »